Estris Neteja

Estris Neteja

  • Escombres, Recollidors i Fregones

  • Baietes i draps

  • Fregalls

  • Neteja Vidres i Mopes

  • Cubells i contenidors

  • Escombretes i desatascadores